ĐIỀU LỆ HỘI THAO VÀ HỘI DIỄN VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 35 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 - 20/11/2017)

ĐIỀU LỆHỘI THAO VÀ HỘI DIỄN VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 35 NĂMNGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 - 20/11/2017)

Số kí hiệu Số: 416/ĐL-PGDĐT
Ngày ban hành 17/10/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Cơ quan ban hành Phòng GD&ĐT - Eahleo
Người ký Bùi Đức Chinh

Nội dung

          UBND HUYỆN EA HLEO                                                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                        PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

               Số: 416/ĐL-PGDĐT                                                                     Ea H’Leo, ngày 17 tháng 10 năm 2017
 
ĐIỀU LỆ
HỘI THAO VÀ HỘI DIỄN VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 35 NĂM
NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 - 20/11/2017)
Thực hiện Điều lệ số 1396/ĐL-BTC ngày 06/10/2017 của ban tổ chức Hội thao và Hội diễn truyền thống Ngành GDĐT tỉnh Đăk Lăk năm 2017 về việc tổ chức Hội diễn văn nghệ truyền thống Ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2017;
Thực hiện Điều lệ số 1397/ĐL-BTC ngày 06/10/2017 của ban tổ chức Hội thao và Hội diễn truyền thống Ngành GDĐT tỉnh Đăk Lăk năm 2017 về việc tổ chức Hội thao truyền thống Ngành Giáo dục và Đào tạo lần thứ XXXV năm 2017;
Thực hiện kế hoạch phối hợp số 415/KH-GDĐT-LĐLĐ, ngày 17/10/2017 của Phòng Giáo dục Đào tạo và Liên đoàn Lao động huyện về việc tổ chức Hội thao, Hội diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017);
Phòng Giáo dục Đào tạo huyện ban hành Điều lệ Hội thao, Hội diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017) cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
1. Tạo không khí sôi nổi trong đội ngũ nhà giáo và người lao động trong toàn ngành; thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017).
2. Nhằm nâng cao đời sống tinh thần, thể chất của cán bộ, giáo viên và người lao động ngành Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thông qua các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ. Đồng thời để đánh giá kết quả phong trào thể dục thể thao ở cơ sở, thúc đẩy công tác giáo dục thể chất trong các đơn vị, trường học; lựa chọn được những cán bộ, giáo viên, nhân viên có thành tích xuất sắc đại diện cho ngành tham gia các giải thi đấu thể thao và Hội diễn.
3. Hội thao và Hội diễn văn nghệ truyền thống ngành GDĐT phải được phát động đến từng cán bộ, giáo viên, công nhân viên; tổ chức các hoạt động từ cấp trường, cấp cụm đến cấp huyện; tạo không khí vui tươi phấn khởi, đảm bảo an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.
4. Các đơn vị phải tham gia đầy đủ để đánh giá công các thi đua trong năm học và xây dựng phong trào chung của ngành.
II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, HÌNH THỨC THAM GIA. 
          1. Đối tượng, điều kiện
1.1. Là cán bộ giáo viên, nhân viên đang công tác trong các trường MG-MN, Tiểu học và THCS trên địa bàn huyện Ea H’Leo, thuộc diện biên chế hoặc hợp đồng từ 01/ 9/2017 trở về trước. VĐV phải đảm bảo sức khoẻ tốt để thi đấu thể thao, Hiệu trưởng các trường phải chịu trách nhiệm trước Ban Tổ chức về nhân sự và sức khoẻ của VĐV và diễn viên thuộc đơn vị mình phụ trách. Những trường hợp không đủ điều kiện, BTC sẽ kiên quyết không cho tham dự.
1.2. Mỗi cụm xã, thị trấn được thành lập một đoàn VĐV và một đoàn diễn viên có Trưởng, Phó đoàn phụ trách chung. Trưởng đoàn và Thủ trưởng các đơn vị tham gia Hội thao và Hội diễn chịu trách nhiệm trước Ban Tổ chức về việc chấp hành Điều lệ của VĐV và diễn viên. Các cụm chỉ được tuyển chọn VĐV và diễn viên thuộc các trường đóng trên địa bàn.
1.3. Một VĐV có thể tham gia tất cả các môn thi đấu nếu không ảnh hưởng tới lịch thi đấu của BTC. Riêng môn Cầu lông VĐV chỉ được tham gia ở 1 độ tuổi và không quá 2 nội dung.
          2. Hình thức tham gia
          2.1 Hội thao:
- Ban Tổ chức chỉ cho thi đấu nếu có từ 3 VĐV hoặc 3 cặp VĐV đăng ký trở lên đối với môn cầu lông, 3 đội trở lên đối với môn Bóng chuyền, Kéo co.
- Các VĐV phải có mặt trước thời gian thi đấu 15 phút để làm thủ tục, sau thời gian thông báo của trọng tài 10 phút, đội nào, VĐV nào không có mặt coi như bỏ cuộc và đối phương sẽ được xử thắng theo quy định của từng môn. Các đoàn có VĐV hoặc đội bỏ cuộc sẽ không được xếp giải toàn đoàn.
- Tổ chức thi đấu tại huyện gồm các đoàn đại diện cho các cụm xã, thị trấn. Mỗi cụm được cử tối đa: 1 đội Nam, 1 đội Nữ đối với môn Bóng chuyền; 1 đội Nam, 1 đội Nữ, 1 đội Nam - Nữ đối với môn kéo co; 2 VĐV ở từng nội dung đánh đơn và 1 cặp VĐV đối với môn Cầu lông. Các đội tham gia cấp huyện đều mang tên cụm xã, thị trấn)
2.2. Hội diễn văn nghệ:
Tổ chức biểu diễn tại huyện các tiết mục đại diện cho cụm. Trong quá trình biểu diễn BTC lựa chọn các tiết mục xuất sắc để trao giải và công diễn.
Phân bổ số tiết mục tham gia biểu diễn cho các cụm xã thị trấn như sau:
TT Cụm Giáo dục Số lượng TT Cụm Giáo dục Số lượng
1 TT Ea Drăng 10 tiết mục 7 Xã Cư A Mung 3 tiết mục
2 Xã Ea Nam 5 tiết mục 8 Xã Ea Tir 3 tiết mục
3 Xã Ea Răl 5 tiết mục 9 Xã Ea Khăl 5 tiết mục
4 Xã Ea H’Leo 5 tiết mục 10 Xã Dliê Yang 5 tiết mục
5 Xã Cư Môk 5 tiết mục 11 Xã Ea Sol 5 tiết mục
6 Xã Ea Wy 5 tiết mục 12 Xã Ea Hiao 5 tiết mục
 
 Ban tổ chức giao cho Hiệu trưởng và Chủ tịch Công đoàn các trường THCS của các xã, thị trấn triệu tập Hiệu trưởng các trường trong cụm họp cử cụm trưởng, thành lập Ban tổ chức và thống nhất kế hoạch tổ chức cấp cụm, tập luyện, tham gia thi đấu cấp huyện. Riêng cụm thị trấn Ea Drăng (gồm cả trường PTDT Nội Trú THCS) giao cho trường THCS Lê Quý Đôn; cụm Ea Wy giao cho trường THCS Huỳnh Thúc Kháng; cụm Ea Khăl giao cho trường THCS Hùng Vương, cụm Ea Hiao giao cho trường THCS Lê Lợi)
          III. NỘI DUNG - LUẬT THI ĐẤU.
1. Hội thao: Gồm 3 bộ môn gồm: Bóng chuyền, Cầu lông và Kéo co.
1.1. Môn bóng chuyền: Nam, Nữ.
- Bóng thi đấu: Bóng thi đấu tiêu chuẩn Thăng long.
- Trang phục thi đấu: Các đội phải có 2 bộ trang phục thi đấu khác màu, có in số áo và tên đơn vị.
- Thể thức thi đấu: Tùy theo số đội đăng ký BTC sẽ quy định trong cuộc họp trưởng đoàn.
- Số lượng VĐV tham gia: Mỗi đơn vị được cử tối đa 12 VĐV.
- Luật thi đấu: Áp dụng luật thi đấu hiện hành của Tổng cục TDTT.
1.2. Môn cầu lông: Chia thành 2 độ tuổi.
- Từ 34 tuổi trở xuống (sinh năm 1983 đến nay).
          - Từ 35 trở lên (sinh năm 1982 trở về trước).
- Nội dung thi đấu: Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ.
- Cầu thi đấu: Cầu tiêu chuẩn thi đấu do Ban Tổ chức quy định.
- Trang phục thi đấu: VĐV mang trang phục thể thao có in tên đơn vị.
- Thể thức thi đấu: Tùy theo số đội đăng ký BTC sẽ quy định trong cuộc họp trưởng đoàn.
- Luật thi đấu: Áp dụng luật thi đấu cầu lông hiện hành của Tổng cục TDTT.
Lưu ý: VĐV ở độ tuổi cao hơn có thể đăng ký tham gia thi đấu ở độ tuổi thấp hơn liền kề.
1.3. Môn Kéo co: Đồng đội nam, đồng đội nữ, đồng đội nam - nữ
- Các hạng cân:
+ Đồng đội nam: Không quá 560kg.
+ Đồng đội nữ: Không quá 500kg.
+ Đồng đội nam - nữ: Không quá 530kg.
- Mỗi nội dung được đăng ký 01 đội tối đa 10 VĐV gồm: 8 VĐV chính thức, 2 dự bị (Đối với nội dung đồng đội nam – nữ thì dự bị 01 nam, 01 nữ).
- Thể thức thi đấu: Đấu loại trực tiếp; mỗi trận 3 hiệp, thắng 2.
 
- Luật thi đấu: Áp dụng luật thi đấu Kéo co hiện hành. Trong một trận đấu nếu vận động viên bị chấn thương hoặc vì lý do nào khác không thể tiếp tục thi đấu, đội trưởng báo với trọng tài, được phép thay đổi VĐV dự bị vào (trong số đã đăng ký), VĐV nam thay VĐV nam, VĐV nữ thay VĐV nữ. Vận động viên thay vào có trọng lượng bằng hoặc nhỏ hơn vận động viên thay ra.
2. Hội diễn văn nghệ:
2.1. Chủ đề Hội diễn: Ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước, ca ngợi nghề dạy học, thầy cô giáo và tình cảm đối với học sinh thân yêu.
2.2. Thể loại:
* Ca:
- Bao gồm các tiết mục đơn ca, song ca, tốp ca, hợp ca, hợp xướng (khuyến khích các tiết mục hợp ca, hợp xướng).
- Các bài hát dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt. Các bài hát bằng tiếng nước ngoài hoặc bằng tiếng dân tộc thiểu số thì phải có ít nhất một lần hát bằng tiếng Việt. Mỗi thí sinh không tham gia quá một tiết mục đơn ca trong chương trình dự thi. Khuyến khích các tiết mục viết về ngành Giáo dục  và các tiết mục mang âm hưởng dân ca. Các tiết mục có múa phụ họa phải do CB GV NV thực hiện, không được sử dụng học sinh.
          * Múa:
Bao gồm các tiết mục múa đơn, múa đôi, múa tốp, múa tập thể; khuyến khích những tiết mục múa dân gian, dân tộc phù hợp với nhà giáo. Phần múa minh họa cho hát không tính là tiết mục múa dự thi.
          * Nhạc:
 Bao gồm các tiết mục hòa tấu, độc tấu bằng các loại nhạc cụ.
2.3. Chương trình: Mỗi chương trình tham gia Hội diễn của đơn vị phải có từ 2 đến 3 thể loại (Ca, Múa, Nhạc). Nếu chương trình Hội diễn chỉ có 01 thể loại thì chỉ được tính giải tiết mục và không được tính giải toàn đoàn.  
2.4. Phần nhạc đệm:
- Các đơn vị chủ động phần nhạc đệm của mình.
- Các tiết mục hát nếu dùng băng, đĩa làm phần nhạc đệm thì không được ghi sẵn phần lời hát (kể cả phần hát bè, hát phụ họa, đọc lời bình). Người ngoài sân khấu không được hát thay cho thí sinh đang biểu diễn.
- Các đoàn có ban nhạc riêng (hoặc hình thức khác) cần bố trí thời gian ra vào sân khấu khi biểu diễn không quá 5 phút để tránh ảnh hưởng đến kế hoạch chung.
2.5. Đạo cụ sân khấu:
Đạo cụ không che khuất tiêu đề và logo chính trên sân khấu khi biểu diễn; không sử dụng chất nổ, chất dễ cháy như lửa, pháo phụt, pháo giấy…(nếu vi phạm sẽ bị trừ điểm chương trình).
 
 
2.6. Thời gian, thứ tự biểu diễn và giới thiệu chương trình:
          -  Thời gian biểu diễn: Thời lượng chương trình mỗi đoàn tham gia là số tiết mục x 5 phút.
          - Thứ tự biểu diễn: Được xác định bằng cách rút thăm và BTC cử đơn vị biểu diễn sau lễ khai mạc trong buổi họp trưởng đoàn.
          - Mỗi đoàn cử một người giới thiệu chương trình dự thi của đoàn mình; lời giới thiệu phải ngắn gọn, rõ ràng.
IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU. 
1. Hội thao:
1.1. Tổ chức tại các cụm: Các cụm chủ động lập kế hoạch thi đấu xong trước ngày 05/11/2017.
1.2. Tổ chức cấp huyện:
* Thời gian đăng ký: Chậm nhất 16 giờ 00’ ngày 06/11/2017. Nơi nhận bộ phận tổng hợp, Phòng GDĐT (Kèm theo báo cáo kết quả tổ chức tại cụm).
* Thời gian họp trưởng đoàn bốc thăm xếp lịch thi đấu: 8 giờ 00’ ngày 08/11/2017 tại Hội trường Phòng GDĐT.
* Thời gian thi đấu: 03 ngày từ ngày 09 - 11/11/2017
- Khai mạc: 7 giờ 30’ ngày 09/11/2017. Tại nhà văn hóa huyện Ea H’Leo.
* Địa điểm thi đấu các môn: Thông báo trong cuộc họp trưởng đoàn.
2. Hội diễn văn nghệ:
2.1. Cấp cụm: Do các đơn vị tự quyết định hình thức, có thể tổ chức Hội diễn để chọn tiết mục hoặc chọn diễn viên để thành lập đội tập luyện tham gia cấp huyện nhưng phải hoàn thành trước ngày 10/11/2017.
2.2. Cấp huyện:
- Thời gian đăng ký: Chậm nhất 16 giờ 00’ ngày 10/11/2017. Nơi nhận bộ phận tổng hợp, Phòng GDĐT (Có mẫu kèm theo).
- Thời gian họp trưởng đoàn bốc thăm xếp lịch thi đấu: 8 giờ 00’ ngày 14/11/2017, tại Hội trường Phòng GDĐT.
- Thời gian thi: 01 ngày 16/11/2017. Khai mạc lúc 7 giờ 30’, tại Nhà văn hóa huyện Ea H’Leo.
- Thời gian công diễn: buổi tối ngày 16/11/2017. bắt đầu lúc 7 giờ 30’, tại Nhà văn hóa huyện Ea H’Leo.
V. ĐÁNH GIÁ, XẾP GIẢI
1. Hội Thao:
Quy định về tính điểm toàn đoàn: Điểm toàn đoàn chỉ tính đối với các đơn vị tham gia đủ 3 môn thi đấu; là tổng điểm các môn, các nội dung mà đơn vị đạt được, cụ thể: Môn tập thể (bóng chuyền, kéo co) Nhất 100 điểm, Nhì 80 điểm, Ba 60 điểm, Tứ kết được 40 điểm; các nội dung đánh đơn Nhất được 15 điểm, Nhì được 10 điểm, Ba được 5 điểm; các nội dung đánh đôi Nhất 30 điểm, Nhì 15 điểm, Ba 10 điểm. Trường hợp các đội bằng điểm nhau lần lượt tính số giải Nhất, Nhì, Ba; nếu vẫn bằng nhau lần lượt xét thành tích các môn bóng chuyền, kéo co.
2. Hội diễn văn nghệ:
          2.1. Điểm tiết mục:
           - Điểm tiết mục là điểm bình quân tổng điểm của các Giám khảo chấm cho tiết mục đó theo thang điểm 10, điểm chi tiết đến 0,1.
          2.2. Điểm chương trình:
- Điểm chương trình là bình quân tổng điểm của các giám khảo chấm cho chương trình đó theo thang điểm 10, điểm chi tiết đến 0,1.
- Cụ thể điểm chấm của các mặt như:
          + Mức độ bám sát chủ đề, sự kết cấu hài hòa giữa các tiết mục của toàn bộ chương trình.
          + Ấn tượng để lại cho người xem về mặt nghệ thuật, nội dung, hình thức biểu diễn.
          - Nếu chương trình của đơn vị nào vượt quá thời gian quy định sẽ bị trừ điểm vào điểm chương trình, theo nguyên tắc quá 1 phút trừ  1 điểm.
2.3. Điểm toàn đoàn:
          - Là điểm trung bình cộng của các tiết mục nhân hệ số 2 cộng với điểm chương trình.
          - Đoàn có số điểm cao xếp vị thứ ở trên. Nếu số điểm bằng nhau thì đoàn nào có điểm các tiết mục cao hơn sẽ được xếp trên, sau đó mới xét đến số giải A, B, C.
          - Đối với các đoàn vi phạm điều lệ của Hội diễn thì không được xếp giải toàn đoàn mà chỉ được tính các giải tiết mục.      
          VI. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT VÀ KHIẾU NẠI:
1. Khen thưởng: Ban tổ chức sẽ trao:
- Cờ và tiền thưởng cho các đội Nhất, Nhì, Ba môn bóng chuyền và kéo co.
- Giấy khen và tiền thưởng cho cá nhân và cặp VĐV đạt giải Nhất, Nhì và Ba môn Cầu lông.
- Giấy khen và tiền thưởng cho các tiết mục đạt giải A, B, C trong Hội diễn văn nghệ.
- Cờ trao và tiền thưởng cho các cụm xã, thị trấn đạt giải nhất, nhì, ba toàn đoàn Hội thao và Hội diễn văn nghệ.
2. Kỷ luật:
Các đoàn và cá nhân vi phạm điều lệ, tuỳ theo mức độ vi phạm, Ban Tổ chức sẽ xử lý kỷ luật từ nhắc nhở, cảnh cáo, truất quyền tham gia giải huỷ bỏ thành tích và kết quả đồng thời Trưởng đoàn, Hiệu trưởng nhà trường có VĐV vi phạm chịu trách nhiệm trước Ban Tổ chức về sai phạm của đơn vị mình.
3. Khiếu nại: 
Các khiếu nại về nhân sự và kết quả thi đấu của các đội do Đội trưởng hoặc lãnh đạo đoàn làm việc trược tiếp với tổ trọng tài, BGK. Nếu thấy chưa thảo đáng có thể khiếu nại bằng văn bản lên Ban Tổ chức, các khiếu nại chỉ có giá trị sau khi kết thúc trận đấu hoặc biểu diễn 15 phút trở lại.
          VII. KINH PHÍ.
1. Phòng Giáo dục và Đào tạo: chịu trách nhiệm kinh phí tổ chức Hội thao, Hội diễn cấp huyện.
2. Liên đoàn Lao động: Hỗ trợ kinh phí khen thưởng đối với giải toàn đoàn và môn Bóng chuyền.
3. Kinh phí tổ chức giải ở cụm và kinh phí ăn, ở, đi lại khi tham gia thi đấu tại huyện do các trường đóng góp. Kinh phí lấy từ nguồn chi thường xuyên của đơn vị, kinh phí của Công đoàn nhà trường và các nguồn tài trợ khác.
VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Các đơn vị thông báo rộng rãi nội dung Điều lệ đến CB, GV, NV và tổ chức tập luyện, đăng ký tham dự Hội thao, Hội diễn theo quy định. Chuẩn bị tốt các điều kiện về kinh phí, con người để tham gia Hội thao, Hội diễn đạt thành tích cao nhất.
2. Tổ trọng tài, Trưởng đoàn, Thủ trưởng các đơn vị và các VĐV, diễn viên chấp hành nghiêm túc Điều lệ của Ban tổ chức. 
3. Chỉ có Ban tổ chức giải mới có quyền bổ sung và sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với thực tiễn trong quá trình triển khai thực hiện.
 
 
 

                             
Nơi nhận:                                                                                                                                     KT TRƯỞNG PHÒNG
- LĐLĐ huyện;                                                                                                                              PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
- Phòng VHTT-TT huyện;                                                                                                                     (đã ký)
- Lãnh đạo PGDĐT;
- Các thành viên BTC;                                                                                                                  BÙI ĐỨC CHINH
- Các bộ phận PGDĐT;
- Các trường học trực thuộc; (T/h)      - Lưu: VT, PC-HS (Chi 13b).                                                   
Text Box: Nơi nhận:- LĐLĐ huyện;- Phòng VHTT-TT huyện; - Lãnh đạo PGDĐT;- Các thành viên BTC;	- Các bộ phận PGDĐT;- Các trường học trực thuộc; (T/h) - Lưu: VT, PC-HS (Chi 13b).                        
 
 
 
 
 
              
 
 
 
   
 
 

ĐƠN VỊ: ………………………………………
 
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ TỔNG HỢP
(Tham gia Hội thao chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2016)
 
TT HỌ VÀ TÊN
(Lãnh đạo đoàn và VĐV)
NNĂM SINH TRƯỜNG MÔN THI ĐẤU
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
Số Điện thoại của trưởng đoàn:……………………..
                                                                                             CỤM TRƯỞNG

ĐƠN VỊ :...................................................
 
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI ĐẤU MÔN : ...................... (NAM-NỮ RIÊNG)
(Mẫu dành cho các môn: Bóng chuyền, kéo co)
 
 
TT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH TRƯỜNG SỐ ÁO
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
         
         
         
         
 
Số ĐT của HLV:………………….
CỤM TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
 
 
Đơn vị: ……………………….
 
DANH SÁCH ĐOÀN
Tham dự Hội diễn văn nghệ
 
 
 

            1. Họ và tên trưởng đoàn: ……………………………………………….
            2. Điện thoại liên hệ: ……………………………………………………
 
TT Họ và tên Trường Ghi chú
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
       
       
       
       
       
       
       
       
                                                                         …………….., ngày      tháng 11 năm 2017
          Người lập bảng                                                  CỤM TRƯỞNG
       
 
 
 
 

ĐƠN VỊ : ..........................
 
ĐĂNG KÝ THI ĐẤU CHI TIẾT MÔN CẦU LÔNG
 
 
        Nội   dung
 
Độ tuổi
ĐƠN NAM ĐƠN NỮ ĐÔI NAM ĐÔI NỮ ĐÔI NAM, NỮ
Từ 34 tuổi trở xuống        
 
 
       
 
 
Từ 35 tuổi trở lên        
 
 
       
 
 
  - Ghi chú: Đăng ký ghi rõ họ, tên VĐV
  - Số ĐT HLV:…………………               
                                                       CỤM TRƯỞNG
 
 
 
 
CHƯƠNG TRÌNH THAM GIA HỘI DIỄN VĂN NGHỆ
CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/1982-20/11/2017
 
 
                                   Tên đơn vị:…………………………………………….……………Dự kiến số micrô: ………chiếc
 
TT Tên tiết mục dự thi Tác giả Thể loại Người biểu diễn Ghi chú
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
 
                                                                                                                                      ………………., ngày      tháng 11  năm 2017
                                                                                                                                                                  CỤM TRƯỞNG
 
 
 
 
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Công văn"

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập6
  • Hôm nay1,456
  • Tháng hiện tại249,358
  • Tổng lượt truy cập8,698,884
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây