KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 NĂM HỌC 2017-2018

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 NĂM HỌC 2017-2018

Số kí hiệu Số: 10/KH-PGDĐT
Ngày ban hành 08/01/2018
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Cơ quan ban hành Phòng GD&ĐT - Eahleo
Người ký Ngô Văn Hòa

Nội dung

  

      UBND HUYỆN EA H'LEO
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            Số: 10/KH-PGDĐT
 
                                Ea H'leo, ngày 08 tháng 01 năm 2018
 
 
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỲ THI
CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 NĂM HỌC 2017-2018
 
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 của phòng GDĐT huyện Ea H’leo;
Căn cứ Công văn số 1197/SGDDT-KTKDCLGD-CNTT ngày 29/8/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk về việc tổ chức các kỳ thi chọn học sinh giỏi năm học 2017-2018;
Căn cứ Công văn số 368/PGDĐT ngày 18/9/2017 về việc hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH, tổ chức cuộc thi KHKT dành cho lớp 8, 9 và kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 năm 2017-2018;
Căn cứ số lượng học sinh dự thi của các trường đăng ký và điều kiện tổ chức thi. Phòng GDĐT triển khai hoạch tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 năm học 2017-2018 cụ thể như sau:
  1. Số lượng đăng ký dự thi:
Tổng số: 241. Trong đó:
Văn: 39; Toán: 22; Lý: 23; Hóa: 33; Sinh 19; Tiếng Anh: 25; Lịch sử: 19; Địa lý: 28; GDCD: 29; Tin học: 4.
Riêng môn tin học không đủ số lượng đăng ký theo qui định (chỉ có 4 học sinh, 2/18 trường THCS đăng ký) nên Phòng GDĐT không tổ chức thi môn tin học.
Số phòng thi: 09 môn thi, chia thành 10 phòng thi.
2. Thời gian, địa điểm tổ chức:
- Thời gian ra đề: 01 ngày 22/01/2018. Tại Phòng GDĐT;
- Thời gian tổ chức thi: 1 buổi, Khai mạc lúc 7h00’ ngày 24/01/2018. Học sinh tập trung vào lúc 6h45 tại Trường THCS Ngô Quyền;
- Thời gian chấm thi: 1,5 ngày, từ 14h00’ ngày 24/01/2018. Tại Phòng GDĐT.
3. Dự kiến nhân sự Hội đồng kỳ thi
a. Hội đồng ra đề và chấm thi:
Gồm những lãnh đạo, chuyên viên THCS, CBQL và giáo viên cốt cán đã đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi các cấp, đang công tác tại các trường THCS trên địa bàn huyện và không trực tiếp bồi dưỡng học sinh tham gia kỳ thi năm học 2017-2018;
Số lượng ra đề và chấm thi: 2 giáo viên/môn x 9 môn = 18 giáo viên.
b. Hội đồng coi thi: Là những giáo viên đang giảng dạy tại các trường THCS không có người thân tham gia kỳ thi.
Số lượng: 2 giáo viên/phòng x 10 phòng = 20 giáo viên.
4. Cách đánh giá:
Dựa vào Quy chế thi chọn học sinh giỏi ban hành kèm theo Thông tư số 56/2011/TT-BGDĐT ngày 25/11/2011.
5. Kinh phí:
Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp giấy chứng nhận và thanh toán kinh phí tổ chức kỳ thi theo chế độ hiện hành;
Các trường học bố trí kinh phí đưa, đón, ăn và thưởng những học sinh được công nhận học sinh giỏi trong kỳ thi.
6. Tổ chức thực hiện:
Bộ phận chuyên môn THCS chuẩn bị các loại hồ sơ, tài liệu phục vụ Hội thi, chuẩn bị về văn phòng phẩm và dự trù kinh phí phục vụ Hội thi.
Bộ phận tổng hợp in giấy chứng nhận.
Bộ phận tài vụ tham mưu thanh toán kinh phí tổ chức Hội thi.
Trường THCS Ngô Quyền chuẩn bị 10 phòng học để tổ chức thi và trang trí  buổi lễ khai mạc.
Trên đây là kế hoạch tổ chức thi kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 năm học 2017-2018. Yêu cầu các bộ phận, đơn vị có liên quan phối hợp thực hiện.
 
Nơi nhận:
- Các trường THCS;
- Lãnh đạo PGDĐT;
- Bộ phận tài vụ, Bộ phận tổng hợp;
- Lưu: VT, THCS. (CO 25b)
 
                                                  TRƯỞNG PHÒNG
                                                          (Đã ký)
                                                     Ngô Văn Hòa
 
 
 
 

Các văn bản cùng thể loại "Công văn"

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay1,459
  • Tháng hiện tại249,361
  • Tổng lượt truy cập8,698,887
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây